Sinds maart 2017 heeft waterscouting  'De Oude Tip' nieuwe bestuursleden. Wij stellen ons graag aan u voor.

Judith Goossens - Verzellenberg voorzitter

Judith’s twee jongste kinderen zijn lid van DOT. Julia zit bij de Zeeverkenners en Siem bij de Dolfijnen. De reden dat Judith bestuurslid wilde worden, is dat het voortbestaan van de vereniging voor haar van grote waarde is. Ze ziet wat de kinderen leren op het gebied van omgangsvormen, sociale vaardigheden en omgaan met de natuurelementen zoals water en wind. Judith wenst dat de vereniging een plek van ontmoeting en ontwikkeling blijft in een veilige omgeving. Judith is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Maastricht in de functie van griffier. Ze is opgeleid tot coach en heeft een brede managementervaring.

Astrid van der Leeuw - secretaris

Astrid is door haar zoon Toon van de Zeeverkenners aan DOT verbonden. Voor Astrid staat veiligheid voorop, maar dit gaat samen met gezelligheid en leerzaamheid. Astrid ziet de waterscoutingvereniging als een leuke club gemotiveerde mensen en dat wil zij graag zo houden. Om de vereniging te laten bestaan, is de hulp van ouders nodig. Astrid wenst dat de zaken van de vereniging goed op een rij worden gezet en draagt hier graag een steentje aan bij. Astrid is wijkverpleegkundige. Hierdoor flexibel ingesteld en ze heeft ervaring op het gebied van veilig werken en werken met behulp van protocollen.

Erik Meijer - Penningmeester

info volgt.

Vincent Wilms - Hoofd nautisch/technische zaken

Vincent is sinds 2005 bij de waterscouting. Hij was toen staflid van de Zeeverkenners. In 2009 is Vincent toegetreden tot het bestuur. Vincent heeft diverse functie bekleed. Vincent wil zich richten op het verbeteren van de organisatorische kwesties, zodat dingen soepeler en eenvoudiger overgedragen kunnen worden. Daarnaast vindt Vincent de groei van de vereniging in leden en vloot belangrijk en zet hij zich in op het verbeteren van de vloot. Vincent is opgeleid en heeft ervaring in de boekhoudkunde. Daarnaast is hij schipper en door zijn jarenlange intensieve verbondenheid met de vereniging is Vincent voor de stafleden en jeugdleden het aanspreekpunt van de vereniging.

Marcel Schreurs - Bestuurslid

info volgt.

Marcel van Dijk - Adviseur

info volgt.

Het bestuur is te bereiken op info@waterscoutingdeoudetip.nl